רשימת מסכתות - תלמוד בבלי

מתוך ויקי - דוסנט
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שם המסכת סוג מספר דפים/משניות
זרעים
ברכות  בבלי 63
פאה משניות 69
דמאי משניות 53
כלאים משניות 77
שביעית משניות 89
תרומות משניות 101
מעשרות משניות 40
מעשר שני משניות 57
חלה משניות 38
ערלה משניות 35
בכורים משניות 39
מועד
שבת  בבלי 156
עירובין  בבלי 104
פסחים  בבלי 120
שקלים ירושלמי
ראש השנה  בבלי 34
יומא  בבלי 87
סוכה  בבלי 55
ביצה  בבלי 39
תענית  בבלי 30
מגילה  בבלי 31
מועד קטן  בבלי 28
חגיגה  בבלי 26
נשים
יבמות  בבלי 121
כתובות  בבלי 111
נדרים  בבלי 90
נזיר  בבלי 65
סוטה  בבלי 48
גיטין  בבלי 89
קידושין  בבלי 81
נזיקין
בבא קמא  בבלי 118
בבא מציעא  בבלי 118
בבא בתרא  בבלי 175
סנהדרין  בבלי 112
מכות  בבלי 23
שבועות  בבלי 48
עדיות משניות 40
עבודה זרה  בבלי 75
אבות משניות 108
הוריות  בבלי 12
קדשים
זבחים  בבלי 119
מנחות  בבלי 109
חולין  בבלי 141
בכורות  בבלי 60
ערכין  בבלי 33
תמורה  בבלי 33
כריתות  בבלי 27
מעילה  בבלי 21
תמיד  בבלי 8
מדות משניות 34
קנים משניות 15
טהרות
כלים משניות 254
אוהלות משניות 134
נגעים משניות 115
פרה משניות 96
טהרות משניות 92
מקואות משניות 71
נידה בבלי 72
מכשירין משניות 54
זבים משניות 32
טבול יום משניות 26
ידים משניות 22
עוקצים משניות 28